Bekwaamheid onderzoek ouderen en websites.

  • Communicatie
  • Concept
  • Gebruikersonderzoek
  • Cas Bukkems
  • 15-03-2021
  • Library

Aanleiding
Het is de bedoeling dat we ouderen aan het digitale machtigen krijgen, maar is de ouderen van 65+ hier nog wel toe in staat? In dit onderzoek ga ik de bekwaamheid van de doelgroep ouderen onderzoeken.
Als de bekwaamheid er is zal ik ook gaan kijken waar nog verdere aandacht vereist wordt of waar we de ouderen een beetje kunnen helpen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de potentie van het internet voor ouderen nog onvoldoende benut wordt.

Aanpak
Dit onderzoek is een literatuur studie, opgebouwd uit een hoofdvraag en een aantal deelvragen om deze te onderbouwen. Er is gekeken naar welke apparaten de ouderen gebruiken, welke fysieke belemmeringen ze hebben en of ze “veilig” kunnen surfen.
Door middel van onderzoek stukken van een aantal grote organisaties heb ik alle vragen die ik had kunnen beantwoorden.

Resultaten
Ouderen willen gebruik maken van een computer en doen dit ook steeds meer en meer. Als ze zelf de noodzaak inzien om het te gebruiken doen ze dit ook graag.
De noodzaak om het in te zien duurt echter vaak wel langer dan men hoopt. De ouderen zijn vaak bekwaam met de computer, als ze problemen hebben vinden ze het vaak wel lastig om hier de juiste hulp voor in te schakelen. Ze zijn daarom vaak afhankelijk van de kleinkinderen. Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt als volgt; Ja, de ouderen worden bekwaam genoeg geacht om online te kunnen surfen. Echter hebben ze wel een steuntje in de rug nodig omdat ze niet meer alle handelingen zelf kunnen doen. Hoe bekwaam is de doelgroep ouderen op digitaal gebied? Bekwaam genoeg om zelfstandig of met een beetje hulp veilig het internet te bewandelen.

Conclusie
Om meer kennis te verzamelen hoe ik ouderen kan helpen met online surfen ga ik een onderzoek doen naar trends binnen ouderen websites. Ik hoop daarin meer informatie te vinden over hoe ik doormiddel van tools en design sites te optimaliseren voor deze doelgroep.

Feedback


Je stelt een aantal hele goede doelen en onderzoeksvragen, maar de onderlinge relatie wordt niet meteen duidelijk. Goed dat je verschillende onderzoeksmethodes wilt toepassen. Heb je er al over nagedacht welke deelvragen je met welke methodes gaat aanpakken? Verdiep je goed in APA hoe je dit juist moet opstellen.
Evelien Garde-Perik

 

Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2019, 4 januari).
Zes procent nooit op internet.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/01/zes-procent-nooit-op-internet

Kennisplein Zorg voor Beter. (2018, 17 mei).
Lesmateriaal: technologie acceptatie. Zorg voor Beter.
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/kennisbundels/technologie-acceptatie

Lasa Vu. (2017).
Ouderen en ICT gebruik.
https://www.lasa-vu.nl/nieuws/documents/ICTgebruikbijouderen_2017DEF.pdf

Mediawijzer. (2017).
De voordelen en uitdagingen van ouderen in digitaal Nederland.
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Ouderen-in-digitaal-Nederland-De-voordelen-en-uitdagingen.pdf

Zorgmarketingplatform (2017, 30 december).
Senioren gebruiken internet en sociale media steeds meer.
https://www.zorgmarketingplatform.nl/kennis/senioren-gebruiken-internet-en-sociale-media-steeds-meer/#:%7E:text=Digitaal%20vaardig,te%20zoeken%20en%20te%20internetbankieren

Sherman, L. (2018, 19 december).
Website Design for Older Adults. Boomer Tech Talk.
https://boomertechtalk.com/website-design-for-seniors/

Smashing Magazine. (2015, 6 februari).
Designing For The Elderly: Ways Older People Use Digital Technology Differently.
https://www.smashingmagazine.com/2015/02/designing-digital-technology-for-the-elderly

University of Twente. (2017).
Ouderen in digitaal Nederland. Utwente.
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Ouderen-in-digitaal-Nederland-De-voordelen-en-uitdagingen.pdf

Vilans. (2016).
Kennisbundel eHealth – Acceptatie door senioren | Vilans.
http://kennisbundel.vilans.nl/ehealth-acceptatie-ouderen.html

W3School. (2021, 4 maart).
Developing Websites for Older People. W3.
https://www.w3.org/WAI/older-users/developing/

 

Bekijk drive document