Aanbeveling & overdracht

Showroom : Quality review

Aanleiding

Om Gravity Media verder op weg te helpen is er een planning opgesteld in Trello. Hierin staan enkele aanbevelingen die nodig zijn om het slagen van het Koffiekaartje platform te waarborgen. Er zijn nog meerdere taken die uitgevoerd moeten worden om het platform compleet te kunnen lanceren.  In dit Trello bord is ook een uren indicatie gemaakt om in te schatten hoelang het duurt voordat het platform live kan.

 

Onderzoeksvraag:
Hoe draag ik de kennis en documenten over aan Gravity Media?

Resultaten

Belangrijke aanbevelingen hierin zijn als volgt:

Aanmelden voor Koffiekaartje pagina
Het is belangrijk om nieuwe koffiebars te werven. Er zijn nu pas twaalf zaken aangesloten bij het Koffiekaartje concept. Het platform is niet geschikt om maar vijf zaken aan te bieden. Het is juist ontworpen om een bulk aan zaakjes weer te geven. Ik heb tussentijds daarom goed nagedacht hoe het concept nieuwe klanten kan werven. Er staan natuurlijk al wat zaken in de wachtrij. Maar een mogelijkheid om je aan te melden voor het concept lijkt mij het meest ideaal. Het horecaconcept Bistroo voert dit online uitstekend uit. Het is verstandig om een soort gelijk aanmeld formulier in te bouwen bij het Koffiekaartje.

Afbouwen Front-end
De back-end in het systeem is volledig operationeel. Helaas is er daardoor niet voldoende tijd geweest om de Front-end compleet af te bouwen. Ik heb Gravity Media een uitgebreid Adobe XD document overhandigd met daarin ontwerpen van hoe alle pagina’s die nog afgebouwd moeten worden afgebouwd eruit moeten komen te zien. Deze kunnen via HTML/CSS en ACF afgebouwd worden.

Ook zijn er medewerkers van Gravity Media toegevoegd aan het Adobe XD bestand en de Google drive. Zo hebben ze toegang tot alle onderzoeken en ontwerpen.
Ook is er een GIT omgeving aangemaakt waarmee de developers toegang hebben tot de code.

Conclusie

Ik ben aangenomen bij Gravity Media om dit project af te bouwen. Een echte overdracht vindt dus niet plaatst omdat ik er blijf werken. De medewerkers hebben echter wel toegang tot alle stukken.