Co-reflection

Showroom : Co-reflection

Aanleiding

Voordat begonnen kan worden met het ontwikkelen van verschillende POC’s en ontwerpen, moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt op het gebied van fcuntionaliteit. De resultaten van meerdere onderzoeken geven meestal aan dat er meerdere opties mogelijk zijn, of dat de resultaten specifieker moeten zijn. Gezamenlijke reflectie zorgt ervoor dat er een beslissende keuze wordt gemaakt.

Onderzoeksvraag:
Welke tools, services of producten vormen de basis van een Koffiekaartje ?

Doelen

 • Afspraken concfreet maken
 • Adviseren in functionaliteit
 • MVP vaststellen

Resultaten

Alle inzichten en onderzoeken zijn uiteindelijk besproken met de stakeholders doormiddel van een co-reflection. In deze meeting is een Minimum Viable Product (MVP) vastgelegd voor het Koffiekaartje. Een co-reflection is een perfecte manier om wensen van de opdrachtgever te koppelen met de inzichten van mijn onderzoeken.  De belangrijkste inzichten van dit gesprek waren als volgt.

 • De stakeholders willen graag reviews van de koffiezaak weergeven in het platform. Ik heb aangeven dat dit een slecht idee is omdat je hier mee onderlinge concurrentie creëert. Op het Koffiekaartje staan alleen de beste zaken van Nederland, waarom zijn reviews dan nodig? Ze vonden dit een scherp punt en zijn hiermee akkoord gegaan
 • Het filteren van Airbnb lijkt ons beide de beste oplossing, dit is perfect te combineren met de eigenschappen uit het brancheonderzoek
 • Omdat de horeca weer gaat sluiten is de deadline van vijf december geschrapt en neem ik extra tijd om het product beter te maken
 • De configuratietools uit de best, good and bad anlyse zijn inderdaad veel te complex. Ik ga kijken of ik een gebruiksvriendelijker alternatief kan ontwerpen

Als volgt hebben we besproken welke functionaliteiten minimaal nodig zijn om een Koffiekaartje in de “nieuwe” vorm te lanceren.

 • Zoekfunctie
 • Filtersysteem op basis van de eigenschappen uit het onderzoek.
 • Manier om handmatig een kaartje te vullen
 • Kaartje om de zaken op afstand te bekijken
 • Winkelmandje om je keuzes in te zien
 • Afreken mogelijkheid

Dit is de minimale functionaliteit die je nodig hebt om een Koffiekaartje te bestellen. Al deze functionaliteiten moeten nu uitgewerkt worden tot bruikbare pagina’s via een iteratieve wireframe-fase. Ook is er met de stakerholders besproken of  het systeem in Woocommerce gebouwd moet worden of dat dit ook het beste via een custom post type of met ACF gebouwd kan worden. De stakeholders adviseren een custom post type maar willen dat ik hier nog meer onderzoek naar doe!

Conclusie

Minimale functionaliteit is vastgelegd en gedocumenteerd en kan in de wireframe-fase ontwikkeld worden.