MoSCoW

Stepping stones : MoSCoW

Aanleiding

Om de voortgang en de scope van het project te bewaken is er een MoSCoW opgesteld.

Onderzoeksvraag:
Welke functionaliteiten van de mogelijke oplossing hebben de hoogste prioriteit?

Doelen

  • Scope bewaken
  • Functionaliteiten vastleggen
  • De waarde van de functionaliteiten bepalen
  • Ontdekken wat Koffiekaartje minimaal nodig heeft om te opereren

Resultaten

Versie een
De eerste versie van de MoSCoW is tijdens een brainstorm sessie met de stakeholders op papier gezet. Deze was dan ook nog ver van de scope af en nog niet nauwkeurig genoeg. Na de vele onderzoeken is deze vervolgens nog aangescherpt naar een versie twee.

Must have
Koffiekaartjes is niet meer stadsgebonden.
Koffiekaartjes ook digitaal mogelijk niet alleen maar printbaar fysiek. Een online kaartje in plaats van offline.
Samenstelscherm van een koffiezaak liefhebber.
Het moet samenwerken met alle horecasoftware die bestaat.

Should have
Gerelateerde horecazaken.

Could have
Doorlinken van Koffiekaartjes aan andere Horecakaartjes.
Review van liefhebbers en pro’s .

Would have
Promodus, de koffie experts kunnen dan meer informatie zien.  Meer diepgang. 


Versie twee
Alle bovengenoemde inzichten zijn besproken met de stakeholders van het Koffiekaartje. Vanuit deze inzichten en gesprekken is een tweede versie van de MoSCoW analyse ontstaan. Dit is een geüpdatete versie ten opzichte van de eerste versie die in mijn PID stond. In deze MoSCoW methode zijn de wensen voor een online Koffiekaartje coupon tegoedbon aangepast naar de mogelijkheid voor een dynamische printbare variant.

Foto: 2.0 versie MoSCoW


Versie drie

Door de enquête is de voorwaarde om het kaartje compleet digitaal  aan te bieden geschrapt en uit de lijst verwijderd.

 

Conclusie

Deze functionaliteiten zijn ontstaan vanuit het gebruikersonderzoek met de daarbij horende MoSCoW-methode. Uiteindelijk heeft dit de basis gevormt voor alle functionaliteiten in de wireframe fase. Door het onderzoek is het duidelijk welke tools er noodzakelijk zijn om het Koffiekaartje meer keuze vrijheid te geven en klaar te stomen voor het toenemende aantal bars wat wil deelnemen aan het concept. Door de leiding te nemen bij de meetings met de stakeholders is het gesprek de goede richting in gestuurd. En zijn onnodige  functionaliteiten geschrapt die in versie een wel aan bod kwamen.