Persona

Stepping stones : Persona

Aanleiding

Om de gebruikers van Koffiekaartje een gezicht te geven is het belangrijk om de obstakels van de klant beter inzichtelijk te maken. Dit kan middels een persona. Uit het onderzoekde analyse en de enquête bleek dat een drietal punten belangrijk zijn voor het vormen van de juiste persona. 

Onderzoeksvraag:
Wie is de gebruiker van het Koffiekaartje en wat is de drijfveer van hem/haar?

Doelen

  • Uitdagingen van de persona in kaart brengen
  • Gevoel van de persona bij de aanschaf in beeld brengen
  • Onderzoeken waarom iemand een Koffiekaartje aanschaft

Resultaten

Om een nog beter beeld te krijgen van hoe de situatie nu is, is er een persona gemaakt. De scenario’s komen uit gesprekken met de stakeholders. Zij hebben mij een aantal situaties geschetst waar de gebruikers op dit moment tegen aan lopen. 

Belangrijke onderdelen zijn;

  • Persoonlijke gegevens, om beter te weten voor wie je ontwikkeld
  • Basis informatie over de persoon om je beter te kunnen inleven
  • De behoefte van de persoon
  • De band die de persoon met koffie heeft

In het begin zijn er diverse persona’s uitgewerkt en besproken met Anke mijn stagebegeleider. Zij gaf aan dat ze  persona’s nog niet 100 % toereikend vondt. Deze hadden te weinig binding met het concept dus er is daarna een uiteindelijke versie ontwikkeld met een persoon uit de doelgroep.
Beneden zie je  de uiteindelijke persona’s vanuit de primaire doelgroep. Sanne valt nog net binnen de doelgroep. Haar vriend is een echte Koffiepurist. Ze geeft hem een Koffiekaartje cadeau omdat ze het leuk vindt om met haar vriend op pad te gaan. Ze wou graag een Koffiekaartje die zaken in meerdere steden aanbiedt. Deze bestaat echter niet. 

Foto: Uiteindelijke versie persona

Hieronder de afgekeurde versie’s, vooral het digitale apparaten deel was overbodig in de persona dit leidde af van de kern.


Foto: Persona V1 Joachim


Foto: Persona V1 Roger & Marlene


Foto: Persona V1 Sanne

Conclusie

De persona weerspiegeld perfect de wensen vanuit de doelgroep. Tevens zijn de persona’s gebruikt om een basis te leggen voor de customer journey. Uit het onderzoek blijft dat de gebruiker opzoek is naar meer inspraak bij de indeling van het Koffiekaartje.