Brainstorm

  • Concept
  • Cas Bukkems
  • 15-04-2021
  • Lab
  • Stepping stones

Aanleiding
Nadat de onderzoeksresultaten van elk lid verzameld waren en we een complete probleemstelling hadden hebben we de eerste stappen gezet richting het concept in deze fase proberen we een oplossing te vinden voor ons probleem. Het machtigen. We hebben tijdens het onderzoeken heel veel ideeën en kennis opgedaan. Er speelt van alles door ons hoofd  hoe we het eindproduct voor ogen hebben maar iets concreets hebben we nog niet vast gelegd. We hebben dus de keuze gemaakt om los of in twee tallen brainstorm sessies te houden. Deze keuze heb ik bewust voorgelegd aan de groep zodat elkaars gedachte niet kunnen beïnvloeden. Zo kan iedereen zijn frisse ideeën vast leggen. Dit is makkelijker voor de leerdoelen en voor het proces.

Aanpak
Met Tom heb ik  binnen de tool Miro een brainstorm sessie gehouden, we kwamen er al snel achter dat niet alles wat we bedachten tot een duidelijk concept of tool omgezet kon worden. We hebben daarom de sessie opgedeeld in hersenspinsels en ideeën. Zo gooien we onze random gedachte niet zomaar in de prullenbak.

Resultaat
Uit de brainstorm zijn diverse tools en campagnes gekomen, belangrijke punten uit de brainstorm zijn de volgende ideeën.

  • Centraal register
  • Gooi jij het balletje eens op, ouderen het gesprek laten aangaan.
  • Dasboard voor alle machtigingen
  • AI zoek machine

We hebben alle resultaten van iedere lid uiteindelijk samen gevoegd en ik heb voorgesteld om een voting te doen over de resultaten. Deze  hebben we samen met Matthijs uitgevoerd.

Bekijk het resultaat