Enquête machtigingscampagnes

  • Gebruikersonderzoek
  • Cas Bukkems
  • 20-06-2021
  • Lab
  • Showroom

Aanleiding
Na  het opzetten van de campagne met de campagnestrategie moest deze campagne gevalideerd worden met een testpubliek. Het doel van deze enquête is om te peilen of de campagne het juiste doel en de correcte boodschap over brengen. In totaal hebben elf respondenten de enquête ingevuld en met mij hun opinie gedeeld over de campagnes.

Aanpak
Ik heb met mijn groepsgenoten een overleg gehouden om te kijken wat interessant is om te weten van de campagnes. Het overbrengen van de boodschap is het belangrijkste punt wat daaruit is gekomen. Ik ben toen in mijn eentje verder een testplan gaan opstellen. Met als hoofdvraag “begrijpt de doelgroep de machtiging campagne. Ik had pas enkele keren een enquête opgesteld. Dit was dus enigszins nieuw voor mij. De leeftijd speelt een belangrijke rol in mijn campagne, want mijn campagnes zijn beide gericht op ouderen. Ik heb vooraf daarom ook iedereen zijn leeftijd gevraagd. De leeftijdscategorieën komen overeen met de categorieën in de test. Zo kan ik een filtering maken van de resultaten en de juiste doelgroep eruit pikken met de juiste resultaten.

In het begin van de enquête mag je slechts enkele seconden naar de campagne kijken, dit simuleert dat je in het echt als je voorbij loopt aan een campagne ook maar enkele seconden kan kijken. De testgebruiker mag ook niet terug gaan naar de poster om te kijken wat de boodschap nou eigenlijk was. Door simpele vragen te stellen zoals “waar gaat de poster over” ben ik er achter gekomen dat de boodschap bij de eerste campagne over zorgeloos machtigen wel overkomt maar bij de campagne met de jeux de boulle bal helemaal niet. Het testpubliek had geen enkel idee waar deze campagne over ging. Ik heb hiervoor Google Forms gebruikt, hiermee kan ik makkelijk de enquête opsturen naar een groot testpubliek en worden de resultaten snel inzichtelijk gemaakt door het gebruik van grafiekjes.

Alle resultaten heb ik uiteindelijk geanalyseerd en uitgewerkt. Onderaan in het onderzoek document heb ik een kleine opsomming gemaakt met belangrijke punten die nog verbeterd dienen te worden.

Resultaat
De jeux de boulle poster kwam helemaal niet over, mensen snapte de referentie niet met het machtigen. Er kwamen veel reacties uit van; huh, waarom een boulle bal? Of wat heeft dit met machtigen te maken. Ik heb dus besloten om deze campagne te schrappen omdat de boodschap te moeilijk te vertalen is via een grappige anekdote. Deze campagne over het vroegtijdig machtigen werd wel helemaal begrepen, het test publiek gaf aan dat ze de boodschap sterk vonden. Het enige verbeter punt was dat de actie niet begrepen werd. Men begreep niet wat de vervolg actie is na het zien van de poster. In de onderstaande iteratie heb ik de actie beter in beeld proberen te brengen. Opdracht geven Matthijs Goense gaf aan dat het niet begrijpen van de actie echter geen probleem is omdat men de boodschap van de poster wel goed begrijpt. Als mensen echt willen gaan machtigen gaan ze wel op onderzoek uit. Een gebruiker was wel heel scherp, in versie 1 van het prototype was zorgeloos met een hoofdletter geschreven dit hoort natuurlijk niet. Dit is ook doorgevoerd in campagne versie 2.

Versie 1 

Versie 2

Feedback

 

Goede inzichten! Het ziet er grafisch super sterk uit. Ik zou de tweede campagne met de boulle bal laten vallen en je focussen op de vroegtijdig machtigen campagne. Je hebt hier wat mee te pakken. Kijk hoe je de feedback kan toepassen om een verbetering te maken in de CTA.
Matthijs Goense, Novum

Bekijk drive document