Interview computer bijles docent ouderen

  • Gebruikersonderzoek
  • Cas Bukkems
  • 16-04-2021
  • Library

Aanleiding
Om meer inzicht te krijgen over hoe onze doelgroep zijn/haar computer gebruikt heb ik een expert interview geregeld met een computer bijles docent voor ouderen. Hij heeft veel werk ervaring in het begeleiden van de ouderen met hun problemen.

Aanpak
Ik heb een interview plan voorbereid met vragen over basis handelingen op de computer. Uit het onderzoek over digitale bekwaamheid ( Bukkems, C 2021) kwam namelijk naar voren dat ouderen met name moeite hebben met de basis. Ik hoop dit te kunnen valideren met de computer docent. Ik heb na het voorbereiden het interview doorgesproken met mijn groepje, die hadden ook nog wat vragen. Vervolgens heb ik een teams meeting ingepland met de coach.

Resultaat
Mijn onderzoek was correct, ouderen hebben moeite met het gebruik van toetsenbord, muis en handelingen zoals het aan en uit zetten van een computer. De expert denkt dat machtigen mogelijk moet zijn maar wel met enige vorm van ondersteuning van een bekende of een naaste.

Bekijk drive document