Persona

  • Concept
  • User Experience
  • Gebruikersonderzoek
  • Cas Bukkems
  • 22-03-2021
  • Field
  • Stepping stones

Aanleiding
Matthijs van het bedrijf Novum, de opdrachtgever gaf bij de customer journey aan dat hij graag de customer journey en de persona’s gekoppeld wil zien aan interviews. Vanuit interviews van een groepsgenoot heb ik een persona opgesteld. Het doel hier van is om het anonieme interview een gezicht en een gevoel te geven. Door dieper in een karakter kijken kan je beter onderzoeken wat gene belangrijk vindt in het leven.

Aanpak
Door belangrijke punten uit het interview van Wouter te pakken heb ik een beeld kunnen schetsen van de persoon. Ik heb geprobeerd letterlijke quotes van de gebruiker over te nemen en daaromheen een denkbeeldig persoon te ontwikkelen die tegen de mogelijke pijnpunten kan aanlopen. Deze heb ik in Photoshop in een overzichtelijk diagram gezet.


Resultaten
Door de persona’s te koppelen aan interviews van Wouter hebben we een realistischer beeld kunnen schetsen van de doelgroep, de quotes toevoegen heeft de persona sterker en menselijker gemaakt. Deze persona is uiteindelijk weer terug gekoppeld aan de customer journey.

Feedback

Goed dat de feedback is doorgevoerd dit maakt je persona veel sterker.
Mathijs Goense, Novum

Bekijk drive document