Retro spective periode 1

  • Professionele houding
  • Cas Bukkems
  • 21-04-2021
  • Showroom

Aanleiding
Het project loopt momenteel op rolletjes, dit is een mooi moment om aan onze persoonlijke verbetering te werken. Dit is namelijk makkelijker als een project goed gaat in plaats van dat er veel frictie is binnen de groep. Om te groeien als professional is het belangrijk om stil te staan bij je persoonlijke groei en dit met andere groepsleden te  bespreken. Zo kan ik leren hoe ik mijn als groepslid en projectleider kwalitatief kan verbeteren.

Aanpak
In het programma Miro hebben wij een retro spective template opgezet. Met de opdracht gever Matthijs Goense.  Om de beurt hebben wij elkaar opbouwende feedback gegeven over ieder lid in de groep. We hebben positieve punten besproken en een aantal verbeterpunten. Dit hebben we ook gedaan over het project in algemene zin.

Resultaat
Ik ga de resultaten bespreken van mijn persoonlijke retro spective. De retro spective van andere groepsleden is voor mijn portfolio niet interessant. Mijn groepsleden en de opdrachtgever zijn positief over de kwaliteit van mijn werk. Het is erg hoogwaardig. Ik heb een prettige manier van communiceren en ik communiceer goed tussen de opdrachtgever en mijn groepsleden. Ik ben betrokken bij het project en erg gemotiveerd.

Soms ben ik wel wat dwars en koppig.  Ik mag meer open staan voor de ideeën van andere ook al ben ik hier niet direct enthousiast over. Dit kan ik ook met feedback doen. Matthijs de opdrachtgever geeft aan dat ik hem net wat meer mag betrekken in het groepsproces. Hij wil meer weten hoe we stappen maken binnen het project.

Reflectie
Ik heb Matthijs beter betrokken door hem een wekelijkse agenda te sturen voorafgaand aan meetings. We bespreken dan als eerste de Trello punten door en hij weet zo precies waar we mee bezig zijn. Ik heb geprobeerd minder dwars te zijn en open te staan voor de producten van mijn groepsgenoten. Dit gaat momenteel erg goed.

Bekijk het resultaat