Retro spective periode 2

  • Professionele houding
  • Cas Bukkems
  • 25-06-2021
  • Showroom

Aanleiding
In periode hebben we al een retro spective gehouden met de projectgroep. Om te kijken of we een positieve groei hebben doorgemaakt hebben we nogmaals een retro spective gehouden. Ik ga reflecteren op mijn eerste periode en kijken wat de resultaten zijn van de twee retro spective.

Aanpak
We hebben het programma Miro weer gebruikt net zoals in periode 1. Zo kunnen we de beide retro spectives naast elkaar om deze mooi te kunnen vergelijken. Om de beurt hebben we elkaar opbouwende feedback gegeven met positieve en verbeter punten.

Resultaten
De groep is blij dat ik de regie neem. De groep geeft aan dat ik ervoor heb gezorgd dat het project is goede banen is geleid en succesvol is geworden. Ik ben een goede woordvoerder en vormgever. Ook geven ze aan dat  ik altijd precies de juiste dingen weet te zeggen in de meeting. Volgens Tom weet ik bijvoorbeeld precies wat ik wil. Dit is ook gelijk een valkuil. Ik sta wat meer open voor andermans ideeën maar nog niet genoeg. Ik heb soms een tunnelvisie en vind het lastig om af te stappen van mijn ideeën.

Reflectie
De groep is blij met de resultaten dit waren ze de vorige periode ook al. IK moet echter wel echt meer gaan openstaan voor de ideeën van andere groepsleden. Dit vind ik persoonlijk een dubbel iets. Een eindverantwoordelijke binnen de groep hebben is belangrijk. Soms moet er gewoon een koppig iemand zijn die de knopen door hakt, dit kan de groep namelijk niet zo goed. Ik neem de feedback mee naar mijn stage en ga er mee aan de gang!

 

 

Bekijk het resultaat