Trendonderzoek websites voor ouderen

  • Communicatie
  • Concept
  • Cas Bukkems
  • 15-03-2021
  • Library

Aanleiding
Allereerst zijn we als team aan de slag gegaan met onderzoek om een beter beeld te krijgen van het lastige onderwerp machtigen en de doelgroep ouderen. Individueel hebben we allemaal onderzoeken afgerond.
Uit het onderzoek over de digitale bekwaamheid van ouderen vanaf 65 jaar (Bukkems, C 2021), kwam als belangrijkste resultaat dat de huidige online tools niet optimaal zijn ingedeeld voor ouderen. Daarom heb ik in dit onderzoek vanuit een grafisch-en technisch perspectief gekeken naar mogelijkheden om websites voor ouderen te verbeteren door gebruik te maken van de laatste trends.

Aanpak
Met de hoofdvraag; “Wat zijn trends binnen websites voor ouderen op gebied van ontwerp, techniek en hulpmiddelen” ben ik aan de slag gegaan.
De behoefte en de vragen zijn vanuit het opzetten van een trend canvas ontstaan. Deze bijlage kun je onderin de pagina openen. Ook is het DOT framework gebruikt voor de litrature studie.

Resultaten
Bij het ontwerpen is het belangrijk om de guidelines van onder andere (W3  2021) erbij te houden. Hierin staan alle moderne web eisen vermeld waar je rekening mee kan houden voor ouderen. Het is ook van groot belang dat je het aantal kliks laag houdt en beseft dat mensen informatie bekijken van links naar rechts, je kan dus proberen om je ontwerp goed van links naar rechts te ontwerpen. Ook neemt het zicht van ouderen snel af en moet je dus goed gebruik moet maken van kleur en contrast.
Ook is het implementeren van WAI-ARIA steeds makkelijker. Dit is een toepassing waarmee je gemakkelijk ondersteuningen voor bijvoorbeeld blinde mensen in je site kan toepassen.
Door deze toepassing te gebruiken wordt de website bruikbaarder voor een veel bredere doelgroep en sluiten we geen ouderen met gehoor of zicht problemen uit.

Conclusie
Er wordt momenteel weinig tot geen aandacht besteed aan optimalisatie van websites voor ouderen, hierdoor sluit je een hele grote doelgroep uit. De technieken zijn aanwezig en worden goed ondersteunt maar mogen meer worden toegepast. Door goed rekening te houden met kleur, vorm en contrast kan je de ouderen al goed op weg helpen, de W3 guidelines zijn hier perfect voor. Recentelijk zijn er veel goede tools bijgekomen om doven en blinde mensen te helpen met surfen. Deze kan je goed gebruiken door het toepassen van WAI-ARIA, W3 heeft hier ook duidelijke eisen al voor opgesteld.

Feedback

Er staan mooie inzichten in je Trendonderzoek beschreven. Hieronder vind je een aantal suggesties om je document verder te verbeteren. Het betreft een aantal taaldingen, maar heeft vooral betrekking op de structuur van je document. Mocht je nog vragen hebben, laat het dan even weten.
Evelien Garde-Perik, Fontys

Bronnen
Creating Results (2017, 2 augustus).
Two Web Design Trends That Are Relevant to Older Adults.
https://creatingresults.com/blog/2017/08/02/two-web-design-trends-not-trendy-but-relevant-to-older-adults/

Lexie Kane, L. (2019, 8 september).
Usability for Seniors: Challenges and Changes. Nielsen Norman Group.
https://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/

Enrico Flash3000.nl. (2017, 5 mei).
Hoe maak je websites toegankelijker voor ouderen. Flash3000 Productions maatwerk websites.
https://flash3000.nl/blog/hoe-maak-je-websites-toegankelijker-voor-ouderen/

Hughes, M., D., & McGinnis, L. (2010, 17 mei).
Designing for Senior Citizens
https://www.uxmatters.com/mt/archives/2010/05/designing-for-senior-citizens-organizing-your-work-schedule.php#:%7E:text=%E2%80%9CAs%20for%20fonts%2C%20sans%20serif,it’s%20easier%20to%20recognize%20characters.

Moth, D. (2018, 13 september).
Six design tips for making your website senior friendly.
https://econsultancy.com/six-design-tips-for-making-your-website-senior-friendly/

Zorgen voor morgen. (2013, 12 februari).
De beste kleuren voor ouderen. Zorgen voor Morgen.
https://zorgenvoormorgen.org/2013/02/12/de-beste-kleuren-voor-ouderen/

Initiative, W. W. A. (2021, 4 maart).
Developing Websites for Older People: How Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Applies. Web Accessibility Initiative (WAI).
https://www.w3.org/WAI/older-users/developing/

Riley, K. (2019, 7 maart).
How to design an accessible color scheme – Envoy Design. Medium.
https://medium.com/envoy-design/how-to-design-an-accessible-color-scheme-4a13ca12c92b

Skyline High School. (2020).
Color wheel.
http://www.mpsaz.org/skyline/staff/jamuth/project-1/

Bukkems, C. (2021).
Digitale bekwaamheid ouderen
https://docs.google.com/document/d/16Rg5R5upac8j32_WjZGJizdPZIvAgf3dK0vK7gR4BxM/edit?usp=sharing

ANBO (2020).
Een op de drie ouderen online om eenzaamheid te voorkomen.
https://www.anbo.nl/nieuws/een-op-de-drie-ouderen-online-om-eenzaamheid-te-voorkomen

 

Bekijk bijlage Bekijk drive document