Usability test

  • Gebruikersonderzoek
  • Cas Bukkems
  • 23-06-2021
  • Showroom

Aanleiding
Op advies van Matthijs Goense heb ik besloten een usability test uit te voeren over mijn prototype. Om er zeker van te zijn dat de bezoekers van de Centrale Machtigingen Register tool begrijpen hoe ze de tool gebruiken, is het belangrijk dat ik een test uitvoeren met verschillende scenario’s. Na afloop van de test heb ik de resultaten gecombineerd met een advies rapport en een aanbeveling.

Aanpak
Ik heb de tool Maze gebruikt om een usability test uit te voeren, deze tool registreert alle kliks van de gebruiker en maakt hier heatmaps van.

Zo kan  ik naderhand perfect analyseren waar de gebruiker op klikt en hoe hij mijn taken voltooid.  Ik heb in een uitgebreid testplan test regels opgesteld met test scenario’s. In deze scenario’s laat ik de gebruiker zich inleven in een bepaald persoon, in veel gevallen de machtiginggever of nemer. Zo kan de testpersoon zich beter inleven in de problemen van een mogelijke gebruiker. Zo snapt hij beter waarom hij/zij een bepaalde machtiging moet voltooiien. De resultaten van de usability test worden verwerkt in het ontwerp waarna het klaar is om door te gaan naar de ontwikkelfase.

Toen ik al mijn testresultaten binnen had heb ik een adviesrapportje geschreven met de resultaten erin. Deze is bijgevoegd aan de bijlage van dit document.

Resultaten
Ik heb een advies geschreven aan het einde van het testplan waar de vervolg stappen beschreven worden. Een advies heb ik al uitgewerkt. Uit de test kwam als resultaat dat een knop veel te prominent in beeld kwam, ik heb deze knop aangepast zodat die net wat minder opvalt. Enkele gebruikers gaven namelijk aan dat de knop zo erg opvalt dat ze er eigenlijk altijd op wouden klikken, ook als dit niet eens de taak was die uitgevoerd diende te worden. Het testpubliek was enthousiast over de test echter moeten er wel nog wat kleine dingen verbeterd worden. Het formulier moet namelijk helemaal overnieuw, mensen wisten niet wat er in het formulier stond en sloegen deze stap bijna blindelings over. Wat het meeste belangrijke aandachtspunt is het plaatsen van de DigiD inlog op het juiste moment, de respondenten vinden momenteel het inlog moment te ver naar achter geplaatst.

Knop voor usability test
Prominente oranje kleur

Knop na usability test
Verder naar beneden en een andere kleur. Om hierdoor mensen er minder snel op te laten klikken.

Feedback

Kijk of je de scenario’s duidelijker kan maken, wanneer is deze geslaagd. Bijvoorbeeld persoon A doet deze stap en peroon B deze.
Je legt nu het begrip machtigen te duidelijk uit. Probeer het wat abstracter te houden, geeft nu de illusie of machtigen een moeilijk iets is.
Matthijs Goense, Novum

Een test is niet mislukt als iemand het niet kan voltooien, probeer de waardevolle informatie eruit te halen en hier mee een iteratieslag te maken
Evelien Garde-Perik, Fontys

Bekijk drive document